Medische documentatie

Klik op de titels om de documentatie te lezen

Pemphigus informatiefolder UMCG

Pemfigoïd informatiefolder UMCG

Patiëntenpagina Pemphigus (Engelstalig)

Patiëntenpagina BP (Engelstalig)

Rituximab informatiefolder UMC St Radboud

Folder is geschreven voor mensen met reumatische aandoeningen. Geeft wel een goed beeld van de werking, behandelwijze en bijwerkingen.

Europese richtlijn voor de behandeling van Pemphigus (Engelstalige PDF)

Europese richtlijn voor de behandeling van Bulleus Pemfigoïd (Engelstalige PDF)

Behandeling van Pemphigus en Pemfigoïd
door mw drs Annemarie van Houten

Schematische weergave van de behandeling van drie patiënten, één met Bulleus Pemfigoïd, één met Pemphigus Vulgaris en één met Lineaire IgA Dermatose, gepresenteerd tijdens de dokters-patiëntenbijeenkomst op 20 september 2006

Handout bij presentatie over behandeling van Pemphigus en Pemfigoïd
door mw drs Annemarie van Houten

Overzicht van de medicatie per groep van blaarziekten

Advances in Pemphigus Therapy

Artikel in Skin Therapy Letter 2008; 13(3): 4-7 over nieuwe en opkomende therapieën voor behandeling van Pemphigus.
Er staan nogal wat medische termen in, maar over het algemeen genomen geeft het goed inzicht in de vele hoopvolle onderzoeken, die gaande zijn. Een paar mensen van het Netwerk hebben als leken voor eigen gebruik een vrijblijvende vertaling naar het Nederlands gemaakt. Wil je de Nederlandse vertaling ontvangen, stuur een mailtje via Contact.

Randomized controlled trial of adjuvant oral dexamethasone pulse therapy in pemphigus vulgaris: PEMPULS trial

Abstract van het artikel (Arch Dermatol. 2006 May;142(5):570-6) met de resultaten van de studie naar het effect van de dexamethasone pulse therapy

Pemfigus oris

Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (mei 2006; 113: 206-208
Een 33-jarige man ondervond sinds 3 maanden hinder van spontaan ontstane blaren op de gingiva en het slijmvlies van de wangen en het palatum. De blaren barstten snel na het ontstaan open, waarna pijnlijke ulceraties resteerden. Alvorens een kaakchirurg te consulteren, had de patiënt zijn huisarts, zijn tandarts en een kno-arts bezocht. De kaakchirurg nam een biopt van de slijmvliesafwijking op grond waarvan de diagnose pemfigus vulgaris werd gesteld. Na behandeling met systemische corticosteroden door een dermatoloog trad herstel op.

Betekenis van immunofluorescentie van de huid bij de diagnostiek van bulleuze auto-immuunziekten

Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Allergie (2004, 6, 223-229). Geschreven voor medici, maar ook interessant voor leken, die meer willen weten over de immunofluorescentietest.

Management of Pemphigus

Met dit proefschrift is G.G. Tòth in september 2002 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. Hoofdstuk 2 ‘Therapy of Pemphigus’ geeft een (nog steeds) goed beeld van de behandeling van Pemphigus.
Noot 1: de Pulse Therapy wordt niet meer toegepast zoals in dit proefschrift besproken.
Noot 2: over Rituximab (Mabthera®) wordt niet gesproken, want die is van later datum
N.B. Vanuit de inhoudsopgave is het volledige proefschrift in te zien, te printen of down te loaden

Discovering potential drug-targets for personalized treatment of autoimmune disorders

This paper reviews the current treatments for EBA, describe the pathogenesis of the disease, and finally specify new drug candidates for the development of a more specific therapy with minimized side-effects for EBA and potentially other autoimmune diseases.

Blisters not required to diagnose pemphigoid

Joost Meijer heeft in JAMA dermatology (#1 journaal van de Dermatologie) de diagnostisch strategie voor pemfigoïd beschreven. Daarmee zijn de oude dogma’s nu verdwenen en een nieuwe era is begonnen in de diagnostiek van pemfigoïd. Joost heeft met zijn nieuwe strategie ook de pers gehaald. Kijk hier KLIK en hier KLIK voor nog meer informatie.