Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.pemphigus.nl.

1. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en bijgehouden. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Fouten en verzuimen zijn niet geheel uit te sluiten en de gebruiker dient dus niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

2. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden, waarover de maker(s) van deze site (c.q. Netwerk coördinator) geen controle heeft. De maker(s) (c.q. Netwerk coördinatoren) draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie van deze bronnen. Bezoekers maken op eigen risico gebruik van deze sites en verplichten zich te houden aan de daarin gestelde voorwaarden.

3. De maker(s) (c.q. Netwerk coördinatoren) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de bereikbaarheid van deze website of de ter beschikking gestelde programmatuur.

 

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Netwerk Nederland voor Pemphigus en Pemfigoïd (NNPP) inzake de website pemphigus.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het NNPP d.m.v. het gebruikerssysteem van het NNPP en de verwerkingen via onze website pemphigus.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het Netwerk Nederland voor Pemphigus en Pemfigoïd (NNPP) respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het NNPP. U dient zich ervan bewust te zijn dat het NNPP niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link naar onze website verwijzen.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze website

Wanneer u informatie aanvraagt via het contactformulier van de website van het Netwerk Nederland voor Pemphigus en Pemfigoïd (NNPP), vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gebruikerssysteem van het NNPP en aangewend om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen door het NNPP worden gebruikt om u te informeren over NNPP-diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van NNPP-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het NNPP. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het NNPP.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

 

Bewaartermijn

Het NNPP bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies

Het NNPP kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door het NNPP. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

24 mei 2018