Nieuw licht op auto-immuunziekte Pemphigus

Het proefschrift van Mira Oktarina werpt een nieuw licht op de auto-immuunziekte Pemphigus.


Pemphigus en osteoporose

Patiënten met pemphigus moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op osteoporose