Medicijnen

Onderstaand een weergave van de gebruikelijke medicaties en hun mogelijke gevolgen, voor zover bekend bij het Netwerk.
Het is bedoeld als informatie en niet om zelf mee te experimenteren. Raadpleeg altijd de behandelend arts.

Besproken worden (door op de naam te klikken kom je op dat onderwerp):
• corticosteroïdtabletten, meestal Prednisolon
• corticosteroïdzalf, -crème of gel
• stootkuur met corticosteroïden (meestal dexamethason)
• azathioprine (Imuran®)
• mycophenolaat mofetil (Cellcept®)
• mycofenolzuur (Myfortic®)

• cyclophosphamide (Endoxan®)
• diafenylsulfon (Dapson®)
• Doxycycline
• Nicotinamide
• tetracycline mondspoeling
• rituximab (Mabthera®)
• (H)IVIG (Humaan) intraveneuze immuunglobuline

Corticosteroïd-tabletten, meestal Prednisolon
werking remming van onstekings- en immuunreacties
dosering afhankelijk van de soort ziekte en de ernst ervan, wordt in de regel begonnen met een dosis tussen 40 en 80 mg per dag. zo nodig wordt deze dosis verhoogd. als de ziekte onder controle is, wordt geleidelijk afgebouwd.
mogelijke bijwerkingen (voorzorgs)maatregelen
verhoogde gevoeligheid voor infecties • griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
maagklachten • altijd maagbeschermers gebruiken in overleg met de arts
botontkalking • jaarlijks botdichtheidsmeting
• calcium met vitamine D
• zo nodig botversterkende middelen
• lichaamsbeweging
afsterving van bot
verhoging van het bloedsuikergehalte • controle van het bloed
• in geval van diabetes: medicijnen
• gezond eten en drinken
verhoogde bloeddruk • controle van de bloeddruk
• zo nodig medicijnen op voorschrift van de arts
• gezond eten/drinken
• lichaamsbeweging
spierzwakte • lichaamsbeweging
gewichtstoename • gezond eten/drinken
• lichaamsbeweging
vollemaansgezicht
dunne/broze huid • uitdrogen voorkomen door invetten
• beschermende kleding dragen
vertraagde wondgenezing • wondjes proberen te voorkomen
staar • oogcontrole
glaucoom • oogcontrole
• zo nodig: oogdrukverlagende druppels
stemmingswisselingen • zo nodig: hulp zoeken bij psycho-sociale hulpverlener

Corticosteroïdzalf, -crème of gel
werking: onderdrukking ontstekingsreacties van huid en slijmvliezen
dosering: meestal plaatselijk de huid dun insmeren, niet elke dag, maar enkele dagen per week.
Daarnaast is er een behandeling mogelijk, waarbij dit medicijn volgens een bepaald schema op het hele lichaam wordt aangebracht. Via de huid komen de corticosteroïden in het bloed.
mogelijke bijwerkingen: met name dunner worden van de huid. Afhankelijk van tijdsduur en hoeveelheid kunnen ook de hierboven genoemde bijwerkingen optreden, hoewel meestal in veel mindere mate.
Stootkuur met corticosteroïden (meestal dexamethason)
werking: remming van de auto-immuunreactie
dosering: gedurende 3 opeenvolgende dagen 300 mg per dag (infuus)
mogelijke bijwerkingen: slaapstoornissen en verder de onder corticosteroïdtabletten genoemde bijwerkingen

Azathioprine (Imuran®)
werking onderdrukking immuunreactie
dosering 1-3 mg per kg lichaamsgewicht per dag
bijzonderheden zwanger worden of een kind verwekken wordt afgeraden
mogelijke bijwerkingen (voorzorgs)maatregelen
stoornissen van de leverfunctie • controle van het bloed
• zo nodig dosering aanpassen
maagdarmklachten
verhoogde gevoeligheid voor infecties • griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
schadelijk voor ongeboren kind • anticonceptie
huidkanker • beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel
Mycophenolaat Mofetil (Cellcept®)
Mycofenolzuur (Myfortic®)
De werkzame stof van deze medicijnen is dezelfde. De tabletten van Myfortic hebben een maagbeschermend laagje.
werking onderdrukking immuunreactie
dosering beginnen met 250-500 mg per dag, oplopend tot 3 x daags 1 gram
mogelijke bijwerkingen (voorzorgs)maatregelen
maagdarmklachten
verhoogde gevoeligheid voor infecties • griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
huidkanker • beschermen tegen de zon : kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

 

Cyclophosphamide (Endoxan®)
werking onderdrukking immuunreactie
dosering 2 mg per kg lichaamsgewicht per dag
mogelijke bijwerkingen (voorzorgs)maatregelen
blaasontsteking,
mogelijk blaaskanker
maagdarmklachten
verhoogde gevoeligheid voor infecties • griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
schadelijk voor ongeboren kind • anticonceptie
huidkanker • beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

Diafenylsulfon (Dapson®)
werking: onderdrukking immuunreactie
dosering: 50-150 mg per dag
mogelijke bijwerkingen: maagdarmklachten, slapeloosheid, zenuwklachten
voorzorgsmaatregelen: controle van het bloed
Doxycycline
werking: voorkomen van infecties op aangedane huid door bacteriën
dosering: 100 mg tweemaal per dag
bijwerkingen: maagdarmklachten, risico van zonnebrand
voorzorgsmaatregelen: beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel
Nicotinamide
werking: remming ontstekingen
dosering: 100 mg tweemaal per dag
Tetracycline mondspoeling
werking: remming ontstekingen
dosering: viermaal daags spoelen met 5 ml
bijwerkingen: tijdelijke verkleuring van tanden en huid
Rituximab (Mabthera®)
werking: beïnvloeding immuunreactie
dosering: op voorschrift van de arts, per infuus, meestal tweemaal met een week tussentijd. in de regel wordt de behandeling later herhaald, bijvoorbeeld na een half of heel jaar.
bijwerkingen: huiduitslag, jeuk, koude rillingen, kortademigheid en lagere bloeddruk. bijwerkingen treden veelal alleen tijdens het infuus op en kunnen ze worden verminderd door het infuus te verminderen of tijdelijk te stokken.
voorzorgsmaatregelen: controle van het bloed
(H)IVIG (Humaan) intraveneuze immuunglobuline
werking: Het is onbekend hoe het precies werkt. Per infuus worden gezonde cellen in het bloed gebracht, waardoor de cellen met antistoffen in de minderheid zijn. Daardoor neemt de ziekte-activiteit af.
dosering: op voorschrift van de arts, meestal gedurende 3 achtereenvolgende dagen eenmaal per maand. De eerste behandeling is altijd in een ziekenhuis, vervolgbehandelingen kunnen thuis plaatsvinden.
mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn, koorts, uitslag, maagdarmklachten, allergische reactie na infuus
(voorzorgs)maatregelen: goede selectie vooraf, bloedcontrole, zonodig medicijnen om allergische reactie te onderdrukken